Gmina Stare Kurowo

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania w 2023 r. na realizację zadania: „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo”

Ocena 0/5

Gmina Stare Kurowo otrzymała w 2023 r. dofinansowanie do zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo w wysokości 45.094,00 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania, w formie dotacji z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 9.018,80 zł

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 36.075,20 zł

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 66.653,06 zł. 

Koszty kwalifikowalne: 45.095,00 zł.

W ramach zadania azbest został usunięty w bieżącym roku z 17 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy. 

Efekt ekologiczny, który osiągnięto to 64,42 ton (4327 m2) azbestu, który został unieszkodliwiony poprzez składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Dofinansowanie jest przyznawane w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023, zgodnie z przyjętymi zasadami i warunkami dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Usuwanie azbestu jest bardzo ważne gdyż azbest jest groźnym czynnikiem chorobotwórczym. Niebezpieczeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych szczególnie w trakcie obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub w skutek korozji. Włókna azbestu trafiają do organizmu głównie drogą oddechową, z wdychanym powietrzem, i w niewielkim tylko stopniu przez skórę i z układu pokarmowego. Źródłem narażenia, prócz zanieczyszczonego powietrza, może być woda, do której azbest trafia z gleb zanieczyszczonych azbestem, ze ścieków przemysłowych i atmosfery. Wdychane z powietrzem włókna azbestowe kumulują się w płucach przez całe życie, a pierwsze objawy chorobowe mogą ujawnić się nawet po 50 latach od pierwszej ekspozycji na ich działanie (okres utajenia, latencji). Rakotwórcze działanie włókien azbestowych może być wzmacniane współdziałaniem innych czynników toksycznych, np. palenie tytoniu przy jednoczesnym narażeniu na działanie azbestu zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuc 50-ciokrotnie. Azbest wywołuje szereg chorób układu oddechowego, tj. pylicę azbestową (azbestoza), łagodne zmiany płucne, rak płuc, rak międzybłoniaków opłucnej oraz otrzewnej. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych skąd są usuwane przez rzęski, włókna bardzo drobne są usuwane przez system odpornościowy. Największe ryzyko wchłaniania włókien azbestowych występuje podczas pracy z minerałami azbestowymi oraz podczas kruszenia i obróbki produktów azbestowo-cementowych.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności