Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
  
Strona główna Aktualności Napisz do nas Galeria Mapa serwisu
Czwartek    24 stycznia 2019 imieniny obchodzi: Felicja, Rafał, Tymoteusz  
szukaj
Informator
Urząd Gminy Stare Kurowo
Gmina Stare Kurowo
Przyjazny urząd- co, jak załatwić?
OPS Stare Kurowo
Gminny Ośrodek Kultury
Stowarzyszenia
Inwestycje
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Projekty POKL
Edukacja
Biblioteka
Parafia Stare Kurowo
Dzienniki Urzędowe
Zarząd Gminny ZOSP RP w Starym Kurowie
Czystsze Powietrze
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  

 
Online: 3 odwiedzin: 2754807
  
Zajęcia

 

 

06.10.2010 r.        Odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu „Kobiety w drodze po sukces”. Były to zajęcia teoretyczne w ramach kursu na prawo jazdy kategorii B. Na zajęciach omówiono zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy - zajęcia teoretyczne i praktyczne (Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa).

 

07.10.2010 r. -            Odbyły się pierwsze warsztaty z przedsiębiorczości, na których poruszono tematy związane z rozwojem osobowości człowieka. Omówiono również role społeczne i organizacyjne, autoprezentację oraz mechanizm motywacji.

 

08.10.2010 r.         Nadszedł czas na kolejne zajęcia teoretyczne (kurs prawa jazdy) Poruszono           pojęcia podstawowe,  znaki drogowe – ostrzegawcze;  znaki zakazu i nakazu. Uczestniczki rozwiązywały również testy – znaki ostrzegawcze i nakazu.

 

11.10.2010 r. –           Odbyły się kolejne warsztaty z przedsiębiorczości, na których uczestniczki projektu zapoznały się z systemem gospodarki rynkowej, makrootoczeniem przedsiębiorstw, globalizacją gospodarki. Omówione zostało również otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstw oraz  rola państwa w gospodarce.

 

12.10.2010 r. -            Na zajęciach 12 października uczestniczki zapoznały się z podstawowymi pojęciami związanymi z rynkiem pracy. Temat ten zostanie rozwinięty na warsztatach poruszania się na rynku pracy. Na warsztatach omówiono system finansowy gospodarki, zasady negocjacji oraz otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstw, a także strategię przedsiębiorstw.

 

13.10.2010 r. -            Uczestniczki mają za sobą kolejne zajęcia teoretyczne przygotowujące do zdania egzaminu państwowego. Na zajęciach uczestniczki zapoznały się ze znakami informacyjnymi, znakami poziomymi i sygnałami na drodze. Wykładowca omówił również postawę osoby kierującej ruchem. Na zajęciach rozwiązywano również testy.

 

14.10.2010 r. -            Tym razem na zajęciach teoretycznych uczestniczki zapoznawały się z zagadnieniami dotyczącymi skrzyżowań, zachowania się wobec pieszych, przejazdów kolejowych. Poruszono również temat dotyczący  alkoholu i innych używek. Omówiono również kolizje i wypadki oraz kontrolę w ruchu drogowym.

 

19.10.2010 r. –           Przyszedł czas na kolejne zajęcia z przedsiębiorczości, na których uczestniczki projektu zapoznały się z formami prawno-organizacyjnymi przedsiębiorstw. Poruszono kwestie związane z finansami przedsiębiorstwa. Wykładowca omówił również zagadnienia związane z kierowaniem pracownikami oraz zasady pracy zespołowej.

 

22.10.2010 r. -            Na zajęciach uczestniczki zapoznały się z Biznesplanem oraz zasadami    związanymi z zakładaniem działalności gospodarczej. Kolejnym tematem poruszonym na zajęciach była etyka w biznesie.

25.10.2010 r. –           Przyszedł czas na omówienie zagadnień związanych z sukcesem i niepowodzeniem w biznesie. Omówiono również pojęcia:

·         Marketing.

·         Lider.

·         Banki i system bankowy.

 

03.11.2010 r. -            Na zajęciach teoretycznych w ramach kursu na prawo jazdy kategorii B omówiono zagadnienia związane z manewrami na drodze – wyprzedzanie, holowanie, zatrzymanie i postój. Omówiono również prędkość, hamowanie oraz przewóz osób samochodem. Przyszedł czas również na sprawdzenie wiedzy uczestniczek, które rozwiązywały testy.

 

18.11.2010 r. -            Odbyły się już pierwsze warsztaty umiejętności społecznych i interpersonalnych, na których przeprowadzono ćwiczenia skupiające się wokół przełamywania onieśmielenia, wzajemnego poznawania się, budowania zaufania oraz integracji grupy. Rozwijanie umiejętności kontaktu z innymi.  Omówiono również postawy i umiejętności osoby komunikatywnej, płaszczyzny komunikacji międzyludzkiej, pozytywne nastawienie – filary poprawnej komunikacji. Kolejnymi zagadnieniami poruszonymi na zajęciach były:

Komunikacja werbalna i niewerbalna.

Aktywne słuchanie (pojaśnianie, odzwierciedlanie itp.).

Sztuka stosowania np. parafrazy, oddania pytań itp. – ćwiczenia.

Spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej – ćwiczenia.

 

22.11.2010 r. -            Uczestniczki projektu wzięły udział w kolejnych warsztatach umiejętności społecznych i interpersonalnych, które tym razem dotyczyły powiązań między komunikacją interpersonalną, a cechami osobowościowymi. Kolejnymi tematami były:

·         Znajomość siebie i innych – ćwiczenia.

·         Czytanie mowy ciała rozmówcy – pierwsze wrażenia, sygnały pozytywne, negatywne – ćwiczenia.

·         Umiejętność zwięzłego wypowiadania się, umiejętność zadawania trafnych pytań – ćwiczenia.

·         Bariery w komunikacji interpersonalnej – ćwiczenia, scenki, sytuacje aranżowane, obserwowane, symulacje.

·         Umiejętność korzystnej autoprezentacji – ćwiczenia różnego typu, w tym ćwiczenia z kamerą.

 

24.11.2010 r. -            24 listopada uczestniczki projektu zapoznały się z barierami w komunikacji interpersonalnej (osądzanie, moralizowanie, uciekanie od cudzych problemów, blokady językowe itp. – ćwiczenia c.d.), umiejętnością słuchania i bycia słuchanym, czyli niewerbalne i werbalne zachowanie słuchacza. Pani B. Michalska omówiła również techniki wykorzystywane przy aktywnym słuchaniu: c.d. ćwiczenia praktyczne. Zapoznano się również z takimi zagadnieniami jak:

·         Odpowiedzialność w procesie komunikacji.

·         Ekspresja emocji: energia ciała i precyzja słowa.

·         Komunikaty „Ja” – skuteczne narzędzia porozumienia.

 

25.11.2010 r. –           Na dzisiejszych zajęciach uczestniczki dowiedziały się jak wzmacniać poczucie własnej wartości. Omówiono również wysokie poczucie własnej wartości, a związek z efektywnym komunikowaniem się. Dokonano również analizy stref obejmujących poczucie własnej wartości, pozytywne nastawienie, afirmacja i autosugestie.

Poruszono również ważne pojęcie jakim jest motywacja, a co za tym idzie omówiono przyczynę braku motywacji, jak poprawić motywacje do działania. Omówiono pojecie empatii, wpływ empatii na postawy wobec ludzi. Budowanie empatii na poprzez ukazanie zróżnicowania ludzkich zachowań, umiejętność stawiania się w sytuacjach innych ludzi, odczytywania uczuć innych, rozwijanie wyobraźni empatycznej.

Komunikacja bez przemocy wg Rosenberga – jak zachęcać innych do empatii?

 

29.11.2010 r. -            Przyszedł czas na ćwiczenie zachowań asertywnych. Asertywność i asertywne zachowania, obrona swoich praw, reagowanie na krytykę i atak, wyrażanie własnych opinii i przekonań.

Przeprowadzono ćwiczenie zachowań asertywnych w różnych sytuacjach społecznych, umiejętność wyrażania i obrony swoich praw, ćwiczenia umiejętności mówienia „nie”, uświadomienie prawa do posiadania i obrony osobistego terytorium.

Poruszono również takie pojęcia jak:

·         Rozwiązywanie konfliktów - sztuka negocjacji, etapy rozwiązywania konfliktów.

·         Radzenie sobie ze stresem.

·         Pojecie stresu.

·         Główne objawy reakcji stresowej.

·         Przyczyny stresu.

·         Czynniki stresogenne.

·         Odporność na stres.

·         Ćwiczenia praktyczne.

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem zdjęć w naszej galerii.
  
  
FUNDUSZ SOŁECKI na 2016r. |
© 2006 - 2019 Stare Kurowo. All rights reserved.