Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
  
Strona główna Aktualności Napisz do nas Galeria Mapa serwisu
Czwartek    24 stycznia 2019 imieniny obchodzi: Felicja, Rafał, Tymoteusz  
szukaj
Informator
Urząd Gminy Stare Kurowo
Gmina Stare Kurowo
Przyjazny urząd- co, jak załatwić?
OPS Stare Kurowo
Gminny Ośrodek Kultury
Stowarzyszenia
Inwestycje
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Projekty POKL
Edukacja
Biblioteka
Parafia Stare Kurowo
Dzienniki Urzędowe
Zarząd Gminny ZOSP RP w Starym Kurowie
Czystsze Powietrze
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  

 
Online: 7 odwiedzin: 2755513
  
Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego

Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego

 

 

I.                   MIEJSCE I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego i zaświadczenia składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

W Starym Kurowie jest to:

Urząd Stanu Cywilnego

Ul. Daszyńskiego 1

Pokój numer 11

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 7:30 – 15:30

Wtorek 7:30 - 17:00

Środa 7:30 – 15:30

Czwartek 7:30 – 15:30

Piątek 7:30 - 14:00

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego wydaje się na wniosek:

  • osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony
  • wstępnego (rodzica, dziadka, babci)
  • zstępnego (dziecka, wnuka)
  • rodzeństwa
  • małżonka
  • przedstawiciela ustawowego
  • opiekuna
  • sądu lub innego organu państwowego


Odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

II.                TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego znajdujących się w USC w Starym Kurowie oraz odpisy i zaświadczenia przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego  wystawiane są bez zbędnej zwłoki. Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego znajdujących się w innych USC, a nie przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego, wydawane są w terminie do 30 dni.

III.             WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
2. Do wglądu:
• dokument tożsamości wnioskodawcy.

·  dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy

·  pełnomocnictwo /oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa / jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 

OPŁATY

 

• za odpis skrócony – 22,00 zł,
• za wielojęzyczny odpis skrócony – 22,00 zł,
• za odpis zupełny – 33,00 zł,
• za zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku – 24,00 zł,
• za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24,00 zł.

· zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł

· pełnomocnictwo – 17 zł

Opłatę skarbową gotówką uiszcza się bezpośrednio w urzędzie w chwili składania wniosku lub przelewem na konto urzędu:
Urząd Gminy Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo 
Lubusko- Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku oddział w Starym Kurowie:

39 8362 0005 0260 0912 2000 0010

 

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2012r.Dz.U.poz. 1282).

IV.             TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

V.                PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna: art. 44 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741).

 

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem zdjęć w naszej galerii.
  
  
FUNDUSZ SOŁECKI na 2016r. |
© 2006 - 2019 Stare Kurowo. All rights reserved.