Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
  
Strona główna Aktualności Napisz do nas Galeria Mapa serwisu
Czwartek    24 stycznia 2019 imieniny obchodzi: Felicja, Rafał, Tymoteusz  
szukaj
Informator
Urząd Gminy Stare Kurowo
Gmina Stare Kurowo
Przyjazny urząd- co, jak załatwić?
OPS Stare Kurowo
Gminny Ośrodek Kultury
Stowarzyszenia
Inwestycje
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Projekty POKL
Edukacja
Biblioteka
Parafia Stare Kurowo
Dzienniki Urzędowe
Zarząd Gminny ZOSP RP w Starym Kurowie
Czystsze Powietrze
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  

 
Online: 12 odwiedzin: 2755425
  
Nabór na kierownika biura LGR Pojezierze Dobiegniewskie

Nabór na kierownika biura LGR

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie”

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Kierownik Biura Stowarzyszenia

           Aplikacje należy złożyć lub przesłać pocztą na adres siedziby stowarzyszenia LGR "Pojezierze Dobiegniewskie”  ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, pokój nr 17 w terminie  do 16 lutego 2012 roku, godz. 15.30. W przypadku aplikacji przesłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby stowarzyszenia.

Złożone przez kandydata dokumenty powinny zawierać:

 • - życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (CV)
 • - list motywacyjny
 • - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy
 • - kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach
 • - oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie  z ustawą z dn. 29.08.1997  o ochronie danych osobowych
 • - oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
 • - oświadczenie o nie zasiadaniu w Zarządzie, Komitecie, Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia LGR  "Pojezierze Dobiegniewskie".

Osoby wybrane na podstawie aplikacji zostaną imiennie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w drugiej  połowie lutego bieżącego roku. Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela Wiceprezes Stowarzyszenia Kazimierz Szmid tel.  509 251 285, e-mail: kazimierz-szmid@wp.pl

Zakres obowiązków i wymagania:

1.      Kierownik biura LGR Pojezierze Dobiegniewskie

Wymiar czasu pracy:Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu

Miejsce pracy: Biuro stowarzyszenia w Dobiegniewie

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Konieczne:

 • - wykształcenie wyższe (preferowane w jednym z następujących kierunków: ekonomia, prawo,  finanse, zarządzanie, marketing, fundusze UE)
 • - min. 2-letni staż pracy na samodzielnym stanowisku związanym z inicjowaniem i przygotowaniem wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych
 • - uczestnictwo w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • - biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • - znajomość zagadnień  uregulowanych m.in. w:

·  Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79,    poz. 855 z późn. zm.),

·  Ustawie z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego    z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619),

·  Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006 r. str. 1),

·  Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego,

·  Rozporządzenie Ministra i Rozwoju i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty  i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą  w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa   i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz.U. Nr 177, poz. 1371)

·  Statucie Stowarzyszenia oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

Pożądane:

·   język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym

·   wysoka kultura osobista

·   umiejętność korzystania z aktów prawnych, interpretacja i analiza zmian w przepisach

·   predyspozycje osobowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, obsługa urządzeń biurowych, sumienność i odpowiedzialność, gotowość do wyjazdów służbowych

·  doświadczenie w zakresie zarządzania, kierowania zespołem, umiejętność prowadzenia negocjacji i nawiązywania kontaktów interpersonalnych

·  prawo jazdy kat. B

Do bezpośrednich zadań należą:

 1. - Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia oraz Komitetu      
 2. - Nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach LSROR
 3. - Prowadzenie bieżących spraw stowarzyszenia
 4. - Gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia
 5. - Prowadzenie działalności wydawniczej oraz współpraca z mediami
 6. - Przygotowywanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i analiz problemowych
 7. - Ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych oraz   zamawiane ekspertyzy          i opinie specjalistyczne
 8. - Przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków, zebrania Zarządu Stowarzyszenia oraz  Komitetu                         
 9. - Opracowywanie projektów zmian w statucie, LSROR i regulaminach organizacyjnych
 10. - Obsługa Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Zarządu oraz Komitetu
 11. - Prowadzenie dokumentacji Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Zarządu oraz Komitetu
 12. - Sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków i wydawanie ich uprawnionym organom                                                                                                                            
 13. - Prowadzenie rejestru uchwał Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Zarządu oraz Komitetu 
 14. - Prowadzenie dokumentacji członkowskiej  
 15. - Opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań  merytorycznych  i finansowych   
 16. - Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji
 17. - Nadzór nad pracownikami biura
 18. - Nadzór nad budżetem LGR
 19. - Przygotowywanie i składanie wniosków pomocowych dotyczących funkcjonowania LGR
 20. - Udział w naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia
 21. - Współpraca z: instytucją wdrażającą PO RYBY, Członkami LGR, wnioskodawcami LGR,  zewnętrznymi ekspertami i zleceniobiorcami
 22. - Prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji Stowarzyszenia
 23. - Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy
 24. - Wykonywanie zaleceń pokontrolnych organów prowadzących kontrole oraz udzielanie wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli
 25. - Nadzór nad obsługą wniosków, udzielanie potencjalnym wnioskodawcom informacji dotyczącej przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem "nabór na stanowisko kierownika biura LGR". Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wskazanym  terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się, że Zarząd Stowarzyszenia może  w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej stowarzyszenia:www.pojezierzedobiegniewskie.org

 

                                                                                                  Prezes Stowarzyszenia

                                                                                                     Andrzej Kuczyński

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem zdjęć w naszej galerii.
  
  
FUNDUSZ SOŁECKI na 2016r. |
© 2006 - 2019 Stare Kurowo. All rights reserved.