Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
  
Strona główna Aktualności Napisz do nas Galeria Mapa serwisu
Czwartek    24 stycznia 2019 imieniny obchodzi: Felicja, Rafał, Tymoteusz  
szukaj
Informator
Urząd Gminy Stare Kurowo
Gmina Stare Kurowo
Przyjazny urząd- co, jak załatwić?
OPS Stare Kurowo
Gminny Ośrodek Kultury
Stowarzyszenia
Inwestycje
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Projekty POKL
Edukacja
Biblioteka
Parafia Stare Kurowo
Dzienniki Urzędowe
Zarząd Gminny ZOSP RP w Starym Kurowie
Czystsze Powietrze
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  

 
Online: 12 odwiedzin: 2755439
  
Nabór pracowników do LGR

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie

ogłasza nabór na pracowników Stowarzyszenia:

 

1.      Specjalista do spraw  wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

2.      Specjalista do spraw promocji i współpracy ponadregionalnej

 

Aplikacje należy złożyć lub przesłać pocztą na adres siedziby stowarzyszenia LGR
"Pojezierze Dobiegniewskie” ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, pokój nr 17 w terminie
do 2 lutego 2011 roku, godz. 15.30. W przypadku aplikacji przesłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby stowarzyszenia.

Złożone przez kandydata dokumenty powinny zawierać:

·         życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (CV)

·         list motywacyjny

·         kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy

·         kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach

·         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie
 z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

Osoby wybrane na podstawie aplikacji zostaną imiennie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w połowie lutego bieżącego roku. Wszelkie informacji dotyczących naboru udziela Wiceprezesa Stowarzyszenia Kazimierz Szmid tel. 509 251 285, e-mali: zespolochronywod@wp.pl

 

Zakres obowiązków dla poszczególnych stanowisk:

1.      Specjalista do spraw wdrażania LSROR

Wymiar czasu pracy: Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu  lub równoważnik (umowa – zlecenie)

Miejsce pracy: Biuro stowarzyszenia w Dobiegniewie

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 

Konieczne:

·         wykształcenie wyższe (preferowane w jednym z następujących kierunków: ekonomia, finanse, zarządzanie, ochrona środowiska, rolnictwo, rybactwo)

·         min. 2-letni staż pracy( preferowane na stanowisku: pracownik biurowy, administracyjny koordynator projektów unijnych)

·         uczestnictwo w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

·         biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office

·         wiedza związana z osią priorytetową 4 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" (PO Ryby 2007-2013)

 

Pożądane:

·         język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym

·         predyspozycje osobowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, obsługa urządzeń biurowych, sumienność i odpowiedzialność

·         prawo jazdy kat. B

 

Do bezpośrednich zadań należą:

1) Obsługa  związana  z  naborem  wniosków  zgłaszanych  w  ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich „Pojezierze Dobiegniewskie

2) Pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie

3) Organizacja pracy Komitetu  oceniającego projekty

4) Przygotowanie  i  składanie  wniosków  o  pomoc  na  funkcjonowanie LGR

5) Przygotowanie     i     składanie    wniosków     o     płatność

6) Przygotowywanie odpowiednich  sprawozdań dla IW

7) Nadzór nad realizac rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów

8) Monitorowanie realizacji umów

9) Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSROR dla Zarządu

10) Koordynowanie projektów współpracy

11) Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów

12) Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod wzgdem zgodności z warunkami Umów o pomoc

13) Prowadzenie korespondencji i archiwizacja dokumentacji LGR

14) Wykonywanie innych  poleceń  kierownika Biura LGR

 

2.      Specjalista do spraw promocji i współpracy ponadregionalnej

Wymiar czasu pracy: Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu  lub równoważnik (umowa – zlecenie)

Miejsce pracy: Biuro stowarzyszenia w Dobiegniewie

Wymagana kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Konieczne:

·         wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, marketing i zarządzanie, socjologia, dziennikarstwo)

·         min. 1 rok doświadczenia w pracy( preferowane przy organizacji szkoleń, public relations, marketingu, projektach unijnych)

·         biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office

·         obsługa internetu, w tym stron www

·         doświadczenie w zakresie zarządzania projektami

·         doświadczenie w realizacji projektów

·         doświadczenie w realizacji szkoleń

 

Pożądane:

·         język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym

·         umiejętność redagowania tekstu i informacji prasowych

·         predyspozycje osobowe: kreatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych, rzetelność i odpowiedzialność

·         prawo jazdy kat. B

 

Do bezpośrednich  zadań  należy:

1)      Obsługa organizacyjna posiedzeń Walnego Zebrania Członków, Zarządu i Komitetu

2)      Organizacja i prowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w zakresie przygotowania wniosków do LGR

3)      Nabór do udziału w szkoleniach i spotkaniach

4)      Organizacja imprez promocyjnych LGR, organizacja udziału w imprezach o charakterze promocyjnym

5)      Organizacja wyjazdów studyjnych dla członków LGR

6)      Promocja działalności LGR

7)      Promocja programów i funduszy wdrażanych przez LGR

8)      Prowadzenie strony internetowej LGR

9)      Przygotowanie wydawnictw informacyjnych i promocyjnych LGR

10)  Rozprowadzanie materiałów informacyjnych i promocyjnych LGR

11)  Udzielanie pomocy w sprawie przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów

12)  Przygotowanie, wdrażanie i rozliczanie projektów własnych LGR

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem nazwy stanowiska pracy. Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się, że Zarząd Stowarzyszenia może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

 

                                                                   Prezes Stowarzyszenia

                                                                     Andrzej Kuczyński

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem zdjęć w naszej galerii.
  
  
FUNDUSZ SOŁECKI na 2016r. |
© 2006 - 2019 Stare Kurowo. All rights reserved.